i2 Analyst’s Notebook

Školení pro začátečníky

 • 3 Dny
  školení
 • Ikona: Tier 1 Naučíte se základní iformace
Přehled
Zjistěte, jak funguje i2 a seznamte se s konceptem vizuálního mapování s pomocí modelu ELP.

Třídenní školení představuje základní koncept linkové analýzy využívající model ELP v progra­mu i2 Analyst’s Notebook

Školení seznamuje účastníka s uživatelským rozhraním, způsobem vkládání a vyhledávání informací, datovými operacemi při tvorbě a úpravě diagramů, sadou základních analytických funkcí a tvorbou grafických výstupů. Účastníka provádíme školením jak teoretickým výkladem, tak praktickými ukázkami a samostatnou prací. Školení jsme postavili na komplexním příběhu, který imituje reálné vyšetřování.

Podkladové materiály jsme maximálně zjednodušili, abychom na nich mohli demonstrovat maximum možností i2 Analyst’s Notebook (ANB) a zároveň zaručili vizuální kontrolu správnosti dosažených výsledků.

Pro koho je školení určeno?

Školení jsme postavili pro úplné začátečníky i mírně pokročilé uživatele produktu ANB. Model používaný v průběhu školení je vhodný pro veřejný i komerční sektor, zejména pro příslušníky bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb a pro další sektory využívající bohaté možnosti linkové analýzy.

Předpoklady

Základní znalost práce s Microsoft Windows a Microsoft Office.

Klíčová témata

 • Představení ANB a jeho postavení v portfoliu produktů i2
 • Seznámení s modelem ELP
 • Manuální tvorba a úprava síťových a časových diagramů
 • Vytváření, správa a používání specifikací importů
 • Představení vyhledávacích nástrojů
 • Specifikace podmíněného formátování
 • Základní práce s výběrem analytických funkcí
 • Schopnost základní tvorby grafických výstupů

Cíle

Na konci školení budou uživatelé schopni vytvářet síťové a časové diagramy jak ručně, tak pomocí importu z datových sad. Budou umět pracovat s informacemi obsaženými v diagramech, vyhledávat v nich, odstraňovat duplicity a provádět základní analýzu. Uživatelé se naučí důležité informace vizuálně zvýraznit a ze zjištěných poznatků budou schopni tvořit základní grafické výstupy.