Datová analytika

Infrastrukturní řešení

Datová analytika

Návrh a implementace řešení pro analýzu strukturovaných a nestrukturovaných dat.

„Více než 80 % dat v podniku jsou uložena v nestrukturované podobě. Tyto data zároveň poskytují informace a skutečnosti, které mohou razantně změnit výsledky analýz.

Právě díky analýze strukturovaných i nestrukturovaných dat z interních i externích zdrojů dokážeme výsledné informace propojit do jednoho portálu, vizualizovat a provádět pokročilou analytiku.”

Ing. Pavel Pokorný

Technický ředitel

 EMMA – Expert Multichannel Multilingual Analyst

EMMA propojuje svět mluveného slova a nestrukturovaných i strukturovaných dat do jednoho prostředí.

IBM i2 Enterprise Insight Analysis

Sada produktů, které pomáhají odhalovat skryté vazby a pochopit kontext ve strukturovaných i semi-strukturovaných datech.

IBM InfoSphere Identity Insight

Hodnotící a rozhodující engine, který rozpoznává pravou identitu osob nebo věcí, a to na bázi dostupných atributů a jejich propojení na další entity.

Potřebujete konzultaci?

Rádi připravíme individuální řešení

7 + 10 =

Certifikovaný partner

+420 606 641 187