Datová analytika

Více než 80 % podnikových dat je uloženo v nestrukturované podobě. Získejte z nich strukturované informace a podívejte se na ně novýma očima.

Kdo nám důvěřuje

  • Logo: Miniterstvo obrany České republiky
  • Logo: Generali Česká pojišťovna
  • Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

EMMA

Analytický nástroj, který propojuje audiozáznamy se strukturovanými i nestrukturovanými daty do jednoho komplexního prostředí.

IBM i2

Sada produktů, které pomáhají odhalovat skryté vazby mezi strukturovanými i semi-strukturovanými daty a zasazují je do nového kontextu.

InfoSphere Identity Insight

Analytický nástroj, který rozpoznává pravou identitu osob nebo věcí, a to na bázi dostupných atributů a jejich propojení na další entity.