i2 Analyst’s Notebook

Školení pro pokročilé

  • 2 Dny
    školení
  • Ikona: Tier 2 Naučíte se pokročilé funkce
Přehled
Zjistěte, jak funguje i2 a seznamte se s konceptem vizuálního mapování s pomocí modelu ELP.

Dvoudenní školení představuje pokročilejší analytické funkce i2 Analyst’s Notebook a možnosti sofistikovanější tvorby výstupů

Účastníka provázíme školením za pomoci teoretického výkladu, praktických ukázek i samostatné práce. Školení jsme postavili na komplexním příběhu, který imituje reálné vyšetřování.

Podkladové materiály jsme maximálně zjednodušili, abychom na nich mohli demonstrovat maximum možností i2 Analyst’s Notebook (ANB) a zároveň zaručili vizuální kontrolu správnosti dosažených výsledků.

Pro koho je školení určeno?

Školení je určeno pro středně pokročilé uživatele produktu ANB, kteří již ovládají základní tvorbu modelu ELP v síťových a časových diagramech, jejich úpravu a jednodušší formy vyhledávání a analýzy v obsažených informacích. Model používaný v průběhu školení je vhodný pro veřejný i komerční sektor, zejména pro příslušníky bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb a pro další sektory čerpající z bohaté možnosti linkové analýzy.

Předpoklady

Základní znalost práce s Microsoft Windows a Microsoft Office, středně pokročilé ovládání programu ANB.

Klíčová témata

  • Importování složitějších datových struktur
  • Práce se seznamy
  • Identifikování propojenosti sítí
  • Práce s distribucí vlastností a jejich vzájemnými vztahy
  • Pokročilá analýza při hledání vzorců chování v časových řadách
  • Vytváření grafických a textových výstupů

Cíle

Na konci kurzu budou účastníci schopni komplexně analyzovat informace obsažené v diagramech. Budou umět identifikovat hlavní oblasti zájmu a aplikovat na ně různé analytické nástroje k získání hlubšího vhledu do vzájemného vztahů objektů a časových sekvencí událostí a činností. Uživatelé budou schopni převést informace do podoby vhodné k prezentaci a publikování a efektivně využívat definované specifikace v návazných úkolech.