i2 Analyst’s Notebook

Komplexní školení

 • 5 Dní
  školení
 • Ikona: Tier 3 Získáte komplexní znalosti
Přehled
Získejte kompletní přehled, abyste mohli pracovat s i2 od úplných základů až po využívání složitých funkcí v každodenní praxi.

Pětidenní školení pokrývá všechny možnosti práce s produktem i2 Analyst’s Notebook

Účastníka provázíme školením za pomoci teoretického výkladu, praktických ukázek i samostatné práce. Školení jsme postavili na komplexním příběhu, který imituje reálné vyšetřování.

Podkladové materiály jsme maximálně zjednodušili, abychom na nich mohli demonstrovat maximum možností i2 Analyst’s Notebook (ANB) a zároveň zaručili vizuální kontrolu správnosti dosažených výsledků.

Pro koho je školení určeno?

Školení je určeno pro úplné začátečníky a mírně pokročilé uživatele produktu ANB. Model používaný v průběhu školení je vhodný pro veřejný i komerční sektor, zejména pro příslušníky bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb a pro další sektory využívající bohaté možnosti linkové analýzy.

Předpoklady

Základní znalost práce s Microsoft Windows a Microsoft Office.

Klíčová témata

 • Představení ANB a jeho postavení v portfoliu produktů i2
 • Seznámení s modelem ELP
 • Manuální tvorba a úprava síťových a časových diagramů
 • Vytváření, správa a používání specifikací importů
 • Importování složitějších datových struktur
 • Představení vyhledávacích nástrojů
 • Specifikace podmíněného formátování
 • Práce se seznamy
 • Identifikování propojenosti sítí
 • Práce s distribucí vlastností a jejich vzájemnými vztahy
 • Pokročilá analýza při hledání vzorců chování v časových řadách
 • Vytváření grafických a textových výstupů

Cíle

Na konci kurzu budou účastníci schopni využívat veškeré funkce nabízené programem i2 Analyst´s Notebook. Budou umět vytvářet síťové a časové diagramy jak ručně, tak pomocí importu i ze složitějších datových sad. Budou umět pracovat s informacemi obsaženými v diagramech, editovat je, odstraňovat duplicity a aplikovat vyhledávací i statistické analytické nástroje. Budou schopni vizuálně zvýraznit zájmové informace a komplexně analyzovat informace obsažené v diagramech. Uživatelé budou schopni převést informace do podoby vhodné k prezentaci a publikování a efektivně využívat definované specifikace v návazných úkolech.