IBM i2 Enterprise Insight Analysis

Sada produktů, které pomáhají odhalovat skryté vazby a pochopit kontext ve strukturovaných i semi-strukturovaných datech.

Pokročilá platforma pro vizuální analýzu dat a reprezentaci jejich vzájemných vztahů. Vizualizace dat v IBM i2 reflektuje dynamiku lidského přemýšlení, umožňuje rychle chápat informace a proniknout tak do podstaty problému. Kombinací různých typů analýz a díky přehlednému zobrazení je snadné rychle identifikovat klíčové souvislosti – například vztahy mezi osobami a organizacemi, vyhodnotit časový sled událostí a odhalit jejich příčiny a dopady.

Článek, ve kterém popisujeme možnosti i2 Enterprise Insight Analysis, IBM InfoSphere Identity Insight a integraci s IBM Watson.

Námi realizovaná a uvěřejněná reference řešení využívající IBM i2 Enterprise Insight Analysis, IBM InfoSphere Identity Insight a IBM Watson.

Klíčové funkcionality

Entity a vazby

Jedinečným přístup umožňuje snadnou identifikaci datových objektů v podobě entit, vazeb a jejich vlastností. Entitou je zde osoba nebo objekt z reálného světa. Vazba utváří spojení mezi dvěma entitami. Každá entita nebo vazba může nabývat vlastností, které daný objekt charakterizuje nebo popisuje.

Vizualizace

Reprezentace entit a vazeb probíhá ve dvou možných formátech. Prvním je vztahový graf, který obraz entit vykresluje jako spletitou síť objektů. Druhým typem je reprezentace na časové ose. Entity a vazby jsou rozprostřeny v čase tak, aby byl patrný kontext různých sousledností.

Maticové zobrazení a histogramy

IBM i2 podporuje multidimenzionální analýzy pro zobrazení četností informací podle různých kategorií. Zobrazené informace lze dále filtrovat a zobrazovat jen ty objekty, které odpovídají hledaným kritériím.

Vizuální mapování

Při akvizici nových informací je možné upřesnit dotaz pomocí vizuálního mapování vztahů a provázanosti a také podle vlastností hledaných objektů.

Social Network Analysis

Součástí funkcionalit produktu IBM i2 je i analýza sociálních vazeb na analyzovaných datech. Mezi statistické výpočty patří výpočty centrality mezilehlosti, dosažitelnosti, stupně a vektoru autority.

Rozšířitelnost

Pokud dostupné funkce nejsou dostatečné, lze řešení snadno rozšířit pomocí SDK.

Sady produktů IBM i2

IBM i2 Analyst’s Notebook

Analyst’s Notebook je na trhu vyšetřovatelů a forenzních analytiků již ustálený pojem. Na světě jej použivá přibližně 350 tisíc specialistů. Jedná se o silný analytický nástroj pro hlavní průběh analýz.

IBM i2 Analyze

Analyze umožňuje uchovávání velkých objemů dat pro hlubší analýzy a propojení více interních i externích databází.

Potřebujete konzultaci?

Rádi připravíme individuální řešení

6 + 9 =

Certifikovaný partner

+420 606 641 187