Tmavé pozadí

LISSA - řešení pro pokročilou analýzu dat

Walter Pavliš
Walter Pavliš 21. 12. 2023
 LISSA - řešení pro pokročilou analýzu dat

LISSA je inovativní software navržený pro profesionální hloubkovou analýzu dat, vyvinutý společností DATERA.

V současné digitální éře se každodenně zvyšuje množství dostupných dat. Vyšetřovatelé, analytici a datoví specialisté se denně potýkají s potřebou včas a efektivně zpracovat velké objemy informací. Naskenované dokumenty, výpisy z databází, fotografie dokumentů, přepisy hlasových záznamů, příspěvky na sociálních sítích, profily atd. je třeba shromáždit, zpracovat a analyzovat. Při jakémkoli vyšetřování je čas a kvalita důkazů zásadní. 

LISSA je řešení, které pomáhá jednoduše a rychle získat cenné informace z datového chaosu. Poskytuje uživatelům nástroje potřebné ke zpracování zdrojových dokumentů a datových souborů na vstupu, vyhledání informací pomocí klíčových slov nebo metadat, objevování skrytých vzorců, odhalování souvislostí a usnadnění rychlých a přesných rozhodnutí na základě dat.

lissa - schema-background.png

Informace z produkčního nasazení systému:

 • Celkový počet dokumentů: více než 1.200.000.000.
 • Objem vstupních dokumentů: 50 terabyte (TB).
 • Rychlost zpracování příchozích dokumentů: cca 10.000.000 dokumentů/hod.
 • Rychlost vyhledávání: jednotky vteřin.
 • Přes 300 podporovaných formátů.
 • Integrace na i2 repozitáře.
 • Parsování databázových “dumpů” umožňující rozpad na úroveň definice tabulek a řádků, co řádek to samostatný dokument v indexu a uživatelském rozhraní.
 • Parsování a zpracování CSV souborů, včetně velkých souborů s velikostí přes 150 GB).
 • Rekurzivní rozbalování kompozitních a archivních formátů. Kompozitní formáty se indexují s vazbou potomek a rodič.

Klíčové vlastnosti a funkce

LISSA je produkt, který byl postaven na mnohaletých zkušenostech analytiků a má za úkol poskytnout kvalitní a efektivní nástroj pro správu a analýzu dat. V následujícím odstavci se seznámíte s klíčovými charakteristikami naší platformy, které ji odlišují od konkurence a přinášejí uživatelům jedinečné výhody.

Zpracování dat

V platformě LISSA jsou automaticky detekována nově vložená data a systém na pozadí rozbalí případné přílohy nebo vložené dokumenty z komplexních formátů, aby z nich mohl být extrahován veškerý obsah a metadata. Na takto připravených datech jsou provedeny případné transformace a úpravy. Následně jsou data indexována, aby v nich mohl uživatel v uživatelském prostředí snadno vyhledávat.

Seznam hlavních výhod LISSA, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou klíčovým předpokladem pro efektivní práci.

 • Spolehlivá: LISSA kvalitně zpracovává nepřeberné množství formátů (více než 300). Při vložení nových dat se proces zpracování aktivuje automaticky a uživatel má pak možnost sledovat jeho průběh. Rozsáhlé soubory rozdělí na menší části a v komplexních formátech se dostává až k nejhlouběji vnořeným datům, přičemž zachovává informaci o nadřazené informační jednotce. Poskytuje přehled o souborech, které kvůli poškození nemohly být zpracovány.
 • Výkonná: LISSA zaručuje vysokou rychlost indexace nově přidaného obsahu a připravenost platformy na změnu jeho obsahu, organizace nebo rozšiřování bez odstávky systému. Nároky na správu platformy jsou minimální.
 • Otevřená: LISSA je stavěna především na technologiích open-source, je soustavně optimalizována a doplňována funkční výbavou dle požadavků uživatelů. Zároveň dovoluje prostřednictvím otevřených rozhraní integrovat do procesu zpracování komerční produkty určené pro specifické operace.
 • Modulární: LISSA umožňuje rozšiřování o další moduly, čímž je umožněno její strategické nasazení v rámci jedné organizace, s možností přizpůsobení potřebám jednotlivých organizačních složek. ·       
 •  Bezpečná: LISSA zaručuje bezpečný provoz, dovoluje nasazení výhradně v režimu on-premise. Poskytuje zabezpečený přístup dle definovaných oprávnění, odděleně k primární bázi dat a k výsledkům zpracování. Umožňuje monitoring a auditování uživatelských přístupů i zpracování dat.
 • Uživatelsky přívětivá: LISSA nabízí uživatelské prostředí se širokou škálou vizualizačních nástrojů sloužící pro zadávání dotazů, dodatečných kritérií, zobrazení výsledků s náhledy a jejich export. Ovládání je intuitivní a přizpůsobené individuálním potřebám. K dosažení optimálních výsledků analýzy umožňuje rozsáhlé možnosti filtrování dle atributů generovaných v průběhu zpracování.

 

 Výhody produktu

Naše řešení přináší řadu výhod, které oceníte při každodenním používání. Produkt je navržen tak, aby uspokojil vaše požadavky a poskytl vám přesné a užitečné informace pro vaše rozhodování. Následující kapitola vám představí klíčové výhody našeho produktu, které z něj činí nezbytný nástroj pro úspěšné zvládnutí vašich úkolů.

 • Podpora pro strategická rozhodnutí: výsledky analýzy poskytují důležité informace pro strategická rozhodnutí a plánování budoucích kroků.
 • Zrychlení analýzy: klíčové informace lze vyhledat rychle a s důvěrou v úplnost vstupních dat, což optimalizuje celý analytický proces a přináší nezkreslené výsledky.
 • Snížení rizika lidských chyb: díky automatizovanému zpracování a možnostem vyhledávání s omezením atributů je minimalizována pravděpodobnost výskytu lidských chyb a nepřesností. 
 • Využití technologického náskoku: aplikace modulů založených na moderních trendech umožňuje uživatelům přistupovat k analýze dat z více směrů, a tím poskytovat hlubší vhled do řešené problematiky.
 • Intuitivnost: jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní minimalizuje potřebu zdlouhavého školení a umožňuje uživatelům okamžitě využívat jeho funkce.

 

Inovativní přístup zapojením AI (jazykové modely)

Součástí našeho systému je modul, který pro hledání informací využívá pokročilé jazykové modely (LLM). Tyto modely dokáží rozpoznat a analyzovat váš text, čímž vám přináší nejen relevantní výsledky, ale také intuitivní a srozumitelné odpovědi na vaše dotazy. Tento modul zajišťuje, že informace, které hledáte, budou snadno dostupné a přehledně uspořádané, což vám umožní rychle a efektivně získat všechny potřebné informace pro vaše rozhodování a strategie. S naším systémem se tak můžete spolehnout na špičkovou technologii, která usnadní a zrychlí práci.

Jazykové modely využívá LISSA pro dva druhy činností. První činností je vyhledávání a druhá  generování zpráv na základě interních vstupů (dokumentů).

Vyhledávání:

Pokročilá analýza textu: LISSA je vybavena algoritmem založeným na nejnovějších vývojích v oblasti jazykových modelů. Díky tomu je schopna porozumět a analyzovat textová data v nejrůznějších jazycích a srozumitelně interpretovat výsledky. Analýza textu pomocí jazykových modelů dovoluje u vybrané kolekce informací například i hledání souvislostí a vztahů mezi entitami, které běžným hledáním pomocí klíčových slov není možné rozpoznat. 

Rozpoznávání entit: LLM má schopnost rozpoznat klíčové entity v dokumentech, jako jsou jména, místa, termíny a další důležité informace, což usnadňuje vyhledávání a kategorizaci dat.

 

Generování obsahu

Na základě interních dokumentů a dat jste schopni získat automaticky návrhy dokumentů, které obsahují klíčové informace z dokumentů. Například lze takto generovat souhrnný dokument z několika vstupních souborů. 

Automatizace procesu: Modul LLM výrazně snižuje potřebu manuální analýzy dokumentů, což uvolňuje čas a zdroje pro jiné důležité úkoly. Tvorba nového dokumentu je řízena pomocí workflow, kde je možné postupně upravovat a ladit obsah výsledného dokumentu. 

 

 Závěr

LISSA představuje revoluční krok v oblasti analýzy a vyšetřování dat. Její pokročilé funkce a intuitivní rozhraní umožňují uživatelům objevovat nové informace, řešit složité problémy a podporovat strategická rozhodnutí. S důrazem na rychlost, efektivitu a spolehlivost poskytuje LISSA v dnešním digitálním světě velkou konkurenční výhodu.

Walter Pavliš
Walter Pavliš 21. 12. 2023